Všude se skloňuje a všichni o něm mluví - employer branding. 😎

Sdílíme 3 klíčové tipy, jak vybudovat a udržet úspěšnou značku zaměstnavatele. 💥

Péče o značku zaměstnavatele je dlouhodobý proces, díky kterému získáte angažovanější zaměstnance, kteří budou lépe hospodařit s vašimi prostředky a odvedou více práce.
Jak na to?

🌱 1. Zaměřte se na (nové) zaměstnance

Až 31 % lidí opouští práci během prvního půlroku a jedním z nejčastějších důvodů je špatný onboarding.

Zaměřte se na onboarding nových členů vašeho týmu. Onboarding stylem “vítej a plav” Vám jednoduše dobrou vizitku neudělá. Naopak dobře nastavený onboarding proces a oboustranná komunikace v průběhu adaptačního procesu a celého zaměstnání z vašich zaměstnanců vybuduje ambasadory, kteří budou váš brand v dobrém šířit ve svých kruzích.


🥷 2. Propisujte firemní kulturu napříč touchpointy

Na přehřátem trhu práce je obzvlášť těžké zaujmout ty nejlepší talenty, kteří se poohlížejí po nejlepší nabídce. 🤷🏼‍♀️

Benefity, plat, ale také důsledná komunikace firemní kultury přiláká ty největší talenty - zejména mileniály a nastupující Gen Z, kteří při volbě kladou důraz i na jiné hodnoty než plat. Váš employer brand nesmí zůstat pouze slibem na kariérní stránce. Musíte z něj vytvořit skvělou zaměstnaneckou zkušenost, propsat ji do onboarding procesu, interní komunikace a zkrátka všech touchpointů vašich zaměstnanců s vámi.


🧐 3. Ptejte se zaměstnanců na jejich názor

O spokojenost zaměstnanců jde především, protože právě Vaši zaměstnanci mohou být těmi nejlepší ambassadory. 🙏

V mnoha společnostech je employeee refferal jedním z nejčastějších způsobů jakým firma nachází nové talenty.

Platí, že každá firemní kultura je odlišná. Co může fungovat v jedné firemní kultuře, nemusí fungovat v jiné. Nejen v onboarding procesu makejte na sběru zpětné vazby. Ptejte se zaměstnanců, jaké informace jsou pro ně důležité, jaké benefity by ocenili, co je trápí a co jim dělá radost. Pravidelným interním výzkumem postupně vylepšujte svou unikátní firemní kulturu - klíčový pilíř vaší značky zaměstnavatele.


Rozvíjejte značku zaměstnavatele s Onboardio

Webová aplikace Onboardio řeší onboarding a rozvoj zaměstnanců, je tu od toho abyste získali více sil na rozvoj produktivnějšího, šťastnějšího a loajálnějšího týmu. ⛵️ Jak?

Zjednodušíte si HR procesy

V Onboardiu si můžete celý adapatační proces jednoduše automatizovat, aplikace se sama připomene a nikdo už na nic důležitého nezapomene. Díky tomu získáte více času na rozvoj týmu i vaší značky zaměstnavatele.


🙌 Vytvoříte unikátní brand guide pro zaměstnance

Firemní procesy, benefity a kultura je něco, co je potřeba důsledně komunikovat. Pomoci Vám k tomu může online firemní příručka, kterou si můžete v Onboardiu jednoduše sestavit podle naší šablony.

🙌 Zajistíte oboustrannou komunikaci

Nastavte si automatické workflow – vyberte z předpřipravených okruhů otázek nebo položte otázky podle sebe. Stačí zvolit, kdy se má automatizace spustit, a které skupině zaměstnanců např. podle štítku nebo pracovní pozice. Výsledky si pak můžete jednoduše vyhodnocovat a porovnávat s předešlým obdobím. Získáte tak skvělý přehled nad vývojem celé situace a můžete svůj onboardingový proces neustále vylepšovat.

🌱 Rozvinete zaměstnance

Vytvářejte si jednoduše vlastní kurzy s vyhodnocením pomocí testů a sledujte, jak se vzdělávání ve firmě vyvíjí. Kurz či dokument k přečtení snadno přidělíte celé skupině zaměstnanců i jednotlivcům. Automatizace se za Vás postará o doručení notifikace všem zúčastněným a bude se připomínat, dokud nebudou mít vše splněno. Splněné kurzy navíc najde každý zaměstnanec v archivu aby s k nim mohl kdykoli vrátit.


Budování značky není raketová věda, je to dlouhodobá strategie, která přináší ovoce postupně a především dlouhodobě.

Dáváme vám 30 dní zcela zdarma, ať si na vlastní onboarding ověříte, že to má smysl.

Vylepšete svou značku zaměstanvatele s Onboardio

Začít na 30 dní ZDARMA